Regulamin

Administratorem danych będzie  Bookowski sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 80/82, NIP:  7831814631. Dane będą przetwarzane w celu przesyłania, na wskazany adres e-mail, przy użyciu poczty elektronicznej, informacji handlowych i marketingowych dotyczących  Bookowski sp. z o.o. oraz jej produktów i usług, na podstawie Twojej zgody do czasu jej cofnięcia. 

Masz  prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo wycofać zgodę w każdym momencie poprzez wysłanie maila na adres: czesc@bookowski.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.


  1. Administratorem danych osobowych jest  Bookowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-809), przy ul. Święty Marcin 80/82, e-mail: czesc@bookowski.pl.
  2. Cele i podstawy przetwarzania.

Dane będą przetwarzane w celu przesyłania, na wskazany adres e-mail, przy użyciu poczty elektronicznej, informacji handlowych i marketingowych dotyczących  Bookowski sp. z o.o. oraz jej produktów i usług – na podstawie zgody wyrażonej poprzez podanie adresu e-mail oraz zaznaczenia checbkoxa.

  1. Odbiorcy danych osobowych: 
  1. podwykonawcy, czyli podmioty, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych w celu przesyłania informacji handlowych i marektingowych, z którymi łączy nas umowa powierzenia przetwarzania danych: np. naszemu usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania (np. do zarządzania relacjami z klientem), firmie dającej nam wsparcie w zakresie IT;
  2. odrębnym od nas administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów, np.  urzędom, organom państwowym i organom administracji państwowej;

Szczegółowy wykaz odbiorców danych dostępny na życzenie.

  1. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym: danych nie będziemy przekazywać poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  1. Okres przechowywania danych: przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, przy czym nie dłużej niż DO CZASU COFNIĘCIA ZGODY LUB ZGŁOSZENIA SPRZECIWU.
  2. Prawa osób, których dane dotyczą:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)    prawo do usunięcia danych osobowych;

d)    prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)    prawo do przenoszenia danych,

f)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)     prawo do cofnięcia zgody –  gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  1. Informacja o wymogu podania danych: podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez podania adresu e-mail, nie będzie możliwe przekazywanie oznaczonych informacji handlowych i marketingowych.